Wpływ zaprawiania nasion na zdrowotność roślin jęczmienia, pszenicy i rzepaku w początkowych fazach rozwoju

Celem badań było wykazanie różnic w zdrowotności jęczmienia, pszenicy i rzepaku we wczesnych fazach rozwoju po zastosowaniu wybranych zapraw. W doświadczeniu wazonowym wysiano nasiona zaprawiane następującymi środkami: Biochikol 020 PC, Bioczos BR, Biosept 33 SL, Cedomon EO, Kelpak oraz Funaben T 75 DS/WS. Obserwowano
zdrowotność siewek oraz poddano analizie świeżą i suchą masę roślin. Przeprowadzono również doświadczenie laboratoryjne, w którym liczono energię i zdolność kiełkowania nasion po zastosowaniu wymienionych wyżej środków w porównaniu do kontroli. Badano również zasiedlenie nasion przez grzyby. Wyrosłe kolonie grzybowe na pożywce PDA poddano analizie mikologicznej.

PDF-iconPlik PDF – czytaj więcej