wzrost roślin

Dlaczego organiczne stymulatory wzrostu roślin są lepsze niż chemiczne?

Stymulatory wzrostu roślin mogą być pochodzenia organicznego lub chemicznego. W tym artykule dowiesz się, dlaczego organiczne stymulatory wzrostu roślin są lepsze niż chemiczne i jakie są ich zalety dla zdrowia roślin i środowiska.

Czym są organiczne stymulatory wzrostu roślin?

Organiczne stymulatory wzrostu roślin to stymulatory pochodzenia naturalnego, które nie zawierają sztucznych składników ani syntetycznych regulatorów wzrostu. Mogą być uzyskiwane z różnych źródeł, takich jak:

  • Ekstrakty roślinne – np. algi morskie, pokrzywa, skrzyp, aloes, kora wierzby itp.
  • Związki organiczne – np. kwas humusowy, kwas fulwowy, aminokwasy, witaminy, enzymy, hormony roślinne itp.
  • Mikroorganizmy – np. bakterie, grzyby, glony, drożdże itp. Organiczne stymulatory wzrostu roślin mogą być stosowane w formie płynnej lub stałej, doglebowo lub dolistnie, w zależności od rodzaju i celu stosowania.

Jakie są zalety organicznych stymulatorów wzrostu roślin?

Organiczne stymulatory wzrostu roślin mają wiele zalet w porównaniu z chemicznymi stymulatorami wzrostu roślin, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie roślin i środowiska. Oto niektóre z nich:

  • Bezpieczeństwo – są bezpieczne zarówno dla roślin, jak i dla ludzi i zwierząt. Nie powodują zaburzeń hormonalnych ani metabolicznych w roślinach ani nie pozostawiają szkodliwych pozostałości w glebie lub produktach roślinnych. Nie wymagają również specjalnych środków ochrony osobistej podczas stosowania.
  • Skuteczność – organiczne stymulatory wzrostu roślin są skuteczne w poprawie jakości i ilości plonów oraz w zwiększeniu odporności roślin na stres biotyczny i abiotyczny. Poprawiają również właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby oraz wspomagają rozwój mikroflory i mikrofauny glebowej.
  • Ekologiczność – są ekologiczne i zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego. Nie zanieczyszczają środowiska ani nie zaburzają równowagi ekosystemów. Przyczyniają się również do zmniejszenia zużycia nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

Podsumowując, organiczne stymulatory wzrostu roślin są lepsze niż chemiczne, ponieważ są bezpieczne, skuteczne i ekologiczne. Stosując biostymulatory wzrostu roślin, dbasz nie tylko o zdrowie i urodę swoich roślin, ale także o dobrostan środowiska i ludzi.