bio-algeen THK koncentrat


thk_01bio-algeen THK koncentrat stosuje się w kompleksach gliniasto-humusowych. Sterylne piaski stają się, dzięki bio-algeen THK koncentrat żyznymi substratami roślinnymi, przez co znacznie poprawia się zatrzymywanie wody oraz proces buforowania. Dzięki dodaniu bio-algeen THK koncentrat wzrasta naturalna predyspozycja do zatrzymywania wody. Przy wystarczającym najonizowanu wapniem i odpowiedniej ilości bio-algeen THK koncentrat można znacznie zredukować wartość Kf (wodoprzepuszczalność gleby). Ze względu, iż dla warstwy pokrywającej wysypiska śmieci wymagane są wartości kf co najmniej 10~9 m/sek, aby zmniejszyć ilość przeciekającej wody z odpadów można polepszyć taką warstwę ziemi, używając już niewielkich ilości bio-algeen THK koncentrat, nawet tak, że można użyć piaszczystego materiału jako warstwy środkowej.Na skarpach, narażonych na działanie wiatru, stosuje się bio-algeen THK koncentrat w połączeniu z bio-algeen Koncentrat w płynie, aby zapewnić nasionom trawy idealne kiełkowanie. Urządzając place do gry w golfa na terenach piaszczystych i trawnikach wymagających ekstensywnej pielęgnacji stosuje się bio-algeen THK koncentrat, aby mogły one bez nawadniania lepiej wytrzymać dłuższe okresy suszy.bio-algeen THK koncentrat to środek wspomagający rośliny produkujący kombinację montmorylinitowo – koloidalną. Po zmieszaniu z wodą tworzy nierozpuszczalny w wodzie kompleks glinno – humusowy.bio-algeen THK koncentrat jako zawiesina posiada właściwości tixotropowe, tzn. w procesie mieszania jest płynny, a w kontakcie z podłożem galaretowaty.bio-algeen THK koncentrat można stosować przez cały rok, tworzy natychmiast żelową warstwę ochronną, zapobiega erozji gleby, a czasie mocnych opadów deszczu nie ulega rozpuszczeniu pozostając i zachowując swoje właściwości w miejscu gdzie był użyty.bio-algeen THK  koncentrat tworzy idealne podłoże do siewu, które wzmaga kiełkowanie. Toteż jest idealny do wykonania zielonego oprysku na obszarze bez warstwy ornej. Jest buforem dla związków toksycznych w glebie i zatrzymuje przyswajalne pożywki.bio-algeen THK koncentrat ma również zastosowanie jako dodatek do substratów torfowych przy nowych inwestycjach : boiska sportowe, piaszczyste i lawowe powierzchnie. Czysty piasek w połączeniu z bio-algeen THK  koncentrat tworzy podłoże dla wszystkich roślin.