Produkty


Brunatne algi morskie, jak Uaminaria digitata-hyperborea lub ascophyllum nodosum były gromadzone od ponad stuleci na plażach mórz północnych, osuszane, mielone i przerabiane w fabrykach na alginy. Właściwości i zastosowanie alginatów są powszechnie znane i opisane prawie we wszystkich leksykonach.

Podstawowe składniki naszych preparatów są zbierane przy pomocy łodzi odcinających je od podłoża morskiego w taki sposób, żeby zapewnić odrost roślin macierzystych, a następnie są one w tym samym dniu osuszane za pomocą ciepła geotermicznego i mielone. W ten sposób gwarantuje się, że składniki komórkowe alg morskich nie ulegną zniszczeniu poprzez przegrzanie lub naturalny rozkład i pozostaną zawsze tej samej jakości. Stanowi to później istotny warunek jakości naszych produktów.

W zakładzie w Dahlenburgu przetwarza się uzyskaną w taki sposób mączkę alginową na granulat, który stanowi m.in. podstawowy składnik wszystkich naszych wymienionych produktów.