Trawniki sportowe i rekreacyjne


bio-algeen Granulat

bio-algeen Granulat jest naturalnym produktem z alg morskich. Zalicza się on do środków wspomagających do podłoża, poprawiających właściwości gleby, służy on stabilizacji i zwiększaniu żyzności wszelkiego rodzaju gleb.

Poprzez swoje właściwości biologiczne i fizykochemiczne bio-algeen Granulat  poprawia strukturę, pojemność buforową i zdolność do zatrzymywania wody wszelkiego rodzaju gleb.

Jako rezultat zastosowania bio-algeen Granulat na powierzchniach trawników sportowych i golfowych widoczna jest zwarta pokrywa roślinna, odporna na obciążenia wynikające z deptania, zużywająca jedynie około 50 % zwykłego zużycia azotu i wykazująca zredukowane zapotrzebowanie na wodę.

Po zastosowaniu bio-algeen Granulat  przy układaniu trawnika z rolki (grubość torfu około 2 – 3 cm) jest on w ciągu 6-8 dni trwale zakorzeniony w warstwie nośnej trawnika.

bio-algeen Granulat to środek wspomagający rośliny, koncentrat organiczny poliuronidowych struktur związków węgla w formie granulatu. Poliuronidy są w końcowym efekcie nośnikami urodzajności warstwy ornej.

bio-algeen Granulat można stosować przez cały rok, zwiększa żyzność wszystkich gleb przez zagospodarowanie i magazynowanie składników odżywczych rośliny i regulację gospodarki wodnej.

bio-algeen Granulat udostępnia, mieszance ziemnej i warstwie podornej pod wszystkie gatunki roślin, aktywację buforowania i przyspieszania mikroflory glebowej.

bio-algeen Granulat regeneruje zmęczone podłoże, wiąże drobne części podłoża i kompleksu glinnno-humusowego, powstrzymuje zamulenie i erozje, spulchnia ze podłoże i wiąże piaszczyste podłoża.

bio-algeen Granulat zwiększa wilgotność podłoża do 350 razy, jego wejściowa gęstość właściwa hamuje przyswajalność roślin. Unika w ten sposób dużego przedawkowania.

bio-algeen Granulat może być rozsiewany za pomocą wszystkich zwykłych maszyn do rozsiewania nawozów. Po przyoraniu bio-algeen Granulat  można wykonywać wszystkie inne zwyczajowe czynności robocze.

Po zastosowaniu bio-algeen Granulat : zastosować jedynie 50 % zwyczajnej ilości nawozu azotowego. Nawożenie potasem tak jak zwykle.

Bardzo ważne po zastosowaniu bio-algeen Granulat  jest bardzo obfite podlewanie:

Należy przeprowadzać tylko jedno obfite deszczowanie na tydzień (25 – 30 mm). Dotyczy to także okresów suszy. Częstsze stosowanie deszczowania, niż raz na tydzień, zmniejsza bardzo szybko warstwę korzenną trawnika, prowadzi do chorób trawy, przyspiesza wzrost wrażliwej na deptanie Poa annua i stwarza korzystne warunki dla rozwoju i wzrostu mchów.


bio-algeen S90 plus 2

Preparat bio-algeen S 90 plus 2 jest produktem naturalnym z alg morskich. Zalicza się on do roślinnych substancji wspomagających i służy uaktywnianiu i pogłębianiu warstwy drobnych korzeni oraz zapobieganiu nadmiernemu parowaniu roślin.

Aktywowane poprzez rozkład biochemiczny własne mechanizmy działania alg morskich wpływają pozytywnie na optymalny rozwój systemu drobnych korzeni drzew (systemu włośnikowego), krzewów i wszelkiego rodzaju innych roślin.

Po zastosowaniu preparatu bio-algeen S 90 plus 2 następuje bardzo znaczny przyrost masy korzeniowej. Może tym samym zostać w pełni uwydatniony i korzystnie zaprezentowany potencjał genetyczny rośliny, dla której zastosowano preparat.

Powierzchnie boisk sportowych i pól golfowych ukazują to poprzez zbliżone wyglądem do dywanów powierzchnie trawników, które są wysoce odporne na choroby i sytuacje stresowe.

Preparat bio-algeen S 90 plus 2  zgodnie ze wszystkimi dotychczasowymi doświadczeniami jest mieszanką substancji stymulujących.

bio-algeen S 90 plus 2 zawiera ponad 90 pierwiastków śladowych, aminokwasy, witaminy, kwas alginowy i cały zasób hormonów z alg morskich. Aktywuje on w poddawanych jego działaniu roślinach produkcję różnych hormonów roślinnych, jak auksyny, gibereliny i cytokininy, których pobudzające wzrost i stymulujące działanie znane jest w Europie i USA. W przypadku roślin trawnikowych osiągnięte zostaje znaczne zwiększenie systemu korzeniowego, zmniejszenie transpiracji (wyparowywania) wody i zwiększenie odporności na deptanie. Trawnik potrzebuje znacznie mniej wody i azotu, jest gęstszy, bardziej zielony i prawie całkowicie zapobiega się powstawaniu filcu trawnikowego.

 

W przypadku nawierzchni trawiastych boisk sportowych i pól golfowych

Rozprowadza się 5 litrów preparatu bio-algeen S 90 plus 2  rozcieńczonych z 1.000 litrami wody na hektar za pomocą opryskiwacza. Zabieg powtarza się po około 3 tygodniach.

W zależności od uznania dozorcy placu lub greenkeepera, zabieg ten w razie potrzeby może być powtarzany przez cały rok.

Zalecamy stosowanie na hektar 30 litrów preparatu bio-algeen S 90 plus 2 rocznie, podzielonego na 6 dawek opryskowych, bio-algeen S 90 plus 2  można mieszać ze wszystkimi dostępnymi w handlu środkami ochronu roślin.

Możliwe jest także rozprowadzanie preparatu bio-algeen S 90 plus 2  poprzez pompę dozującą, poprzez doprowadzenie bezpośrednio do sieci strumienia wody z deszczowni.

Treść kolumny