Trawniki sportowe i rekreacyjne


Bio-algeen Granulat

pole golfowe bio-algeen Granulat jest naturalnym produktem z alg morskich. Zalicza się on do środków wspomagających do podłoża i poprawiających właściwości gleby. Służy on stabilizacji i zwiększaniu żyzności wszelkiego rodzaju gleb oraz trawników rekreacyjnych. Poprzez swoje właściwości biologiczne i fizykochemiczne bio-algeen Granulat poprawia strukturę, pojemność buforową i zdolność do zatrzymywania wody wszelkiego rodzaju gleb. Jako rezultat zastosowania bio-algeen Granulat na powierzchniach trawników sportowych, rekreacyjnych i golfowych widoczna jest zwarta pokrywa roślinna, odporna na obciążenia wynikające z deptania, zużywająca jedynie około 50 % zwykłego zużycia azotu i wykazująca zredukowane zapotrzebowanie na wodę.

Bio-algeen Granulat – regeneracja trawników rekreacyjnych

Po zastosowaniu bio-algeen Granulat przy układaniu trawnika z rolki (grubość torfu około 2 – 3 cm) jest on w ciągu 6-8 dni trwale zakorzeniony w warstwie nośnej trawnika. bio-algeen Granulat to środek wspomagający rośliny, koncentrat organiczny poliuronidowych struktur związków węgla w formie granulatu. Poliuronidy są w końcowym efekcie nośnikami urodzajności warstwy ornej. Ponadto wraz z działaniem preparatu trawniki rekreacyjne, sportowe i golfowe nabywają odporności na deptanie i codzienne użytkowanie przez ludzi. bio-algeen Granulat można stosować przez cały rok, zwiększa żyzność wszystkich gleb przez zagospodarowanie i magazynowanie składników odżywczych rośliny i regulację gospodarki wodnej. bio-algeen Granulat udostępnia mieszance ziemnej i warstwie podornej – pod wszystkie gatunki roślin – aktywację buforowania i przyspieszania mikroflory glebowej. bio-algeen Granulat regeneruje zmęczone podłoże trawników rekreacyjnych i sportowych. Preparat wiąże drobne części podłoża i kompleksu glinno-humusowego, powstrzymuje zamulenie i erozje, spulchnia zwięzłe podłoże i wiąże to, które jest piaszczyste.

Jak stosować bio-algeen granulat na trawniki rekreacyjne?

bio-algeen Granulat zwiększa wilgotność podłoża do 350 razy, jego wejściowa gęstość właściwa hamuje przyswajalność roślin. Unika w ten sposób dużego przedawkowania. bio-algeen Granulat może być rozsiewany na trawnikach rekreacyjnych i sportowych za pomocą wszystkich zwykłych maszyn do rozsiewania nawozów. Po przyoraniu bio-algeen Granulat można wykonywać wszystkie inne zwyczajowe czynności robocze. Po zastosowaniu bio-algeen Granulat: zastosować jedynie 50% zwyczajnej ilości nawozu azotowego. Nawożenie potasem tak jak zwykle. Bardzo ważne po zastosowaniu bio-algeen Granulat jest obfite podlewanie trawników rekreacyjnych i sportowych. Należy przeprowadzać tylko jedno obfite deszczowanie na tydzień (25 – 30 mm). Dotyczy to także okresów suszy. Częstsze stosowanie deszczowania – więcej niż raz na tydzień – zmniejsza bardzo szybko warstwę korzenną trawnika, prowadzi do chorób trawy, przyspiesza wzrost wrażliwej na deptanie Poa annua i stwarza korzystne warunki dla rozwoju i wzrostu mchów.  

bio-algeen S90 plus 2 – wzrost i rozwój systemu korzeniowego

Preparat bio-algeen S 90 plus 2 jest produktem naturalnym z alg morskich. Zalicza się on do roślinnych substancji wspomagających i służy uaktywnianiu i pogłębianiu warstwy drobnych korzeni oraz zapobieganiu nadmiernemu parowaniu roślin. Aktywowane poprzez rozkład biochemiczny własne mechanizmy działania alg morskich wpływają pozytywnie na optymalny rozwój systemu drobnych korzeni drzew (systemu włośnikowego), krzewów i wszelkiego rodzaju innych roślin. To sprawia, że preparat jest stosowany do ochrony, regeneracji i rekultywacji trawników rekreacyjnych ozdobnych. trawnik - rozwinięty system korzenny Po zastosowaniu preparatu bio-algeen S 90 plus 2 następuje bardzo znaczny przyrost masy korzeniowej. Może tym samym zostać w pełni uwydatniony i korzystnie zaprezentowany potencjał genetyczny rośliny, dla której zastosowano preparat.  Nawierzchnie boisk sportowych i pól golfowych ukazują to poprzez zbliżone wyglądem do dywanów powierzchnie trawników, które są wysoce odporne na choroby i sytuacje stresowe. Preparat bio-algeen S 90 plus 2 zgodnie ze wszystkimi dotychczasowymi doświadczeniami jest mieszanką substancji stymulujących. bio-algeen S 90 plus 2 zawiera ponad 90 pierwiastków śladowych, aminokwasy, witaminy, kwas alginowy i cały zasób hormonów z alg morskich. Aktywuje on w poddawanych jego działaniu roślinach produkcję różnych hormonów roślinnych, jak auksyny, gibereliny i cytokininy, których pobudzające wzrost i stymulujące działanie znane jest w Europie i USA. W przypadku trawników rekreacyjnych i sportowych następuje znaczne zwiększenie systemu korzeniowego, zmniejszenie transpiracji (wyparowywania) wody i zwiększenie odporności na deptanie. Trawnik potrzebuje znacznie mniej wody i azotu, jest gęstszy, bardziej zielony i prawie całkowicie zapobiega się powstawaniu filcu trawnikowego.

Dawkowanie bio-algeen S90 plus 2 na trawniki sportowe

W przypadku nawierzchni trawiastych boisk sportowych i pól golfowych: Rozprowadza się 5 litrów preparatu bio-algeen S 90 plus 2 rozcieńczonych z 1.000 litrami wody na hektar za pomocą opryskiwacza. Zabieg powtarza się po około 3 tygodniach. boisko piłkarskie W zależności od uznania dozorcy placu lub greenkeepera, zabieg ten w razie potrzeby może być powtarzany przez cały rok. Zalecamy stosowanie na hektar 30 litrów preparatu bio-algeen S 90 plus 2 rocznie, podzielonego na 6 dawek opryskowych, bio-algeen S 90 plus 2 można mieszać ze wszystkimi dostępnymi w handlu środkami ochrony roślin. Możliwe jest także rozprowadzanie preparatu bio-algeen S 90 plus 2 poprzez pompę dozującą, poprzez doprowadzenie bezpośrednio do sieci strumienia wody z deszczowni.