O firmie


PUH Polger-Kido

Firma została założona przez Krzysztofa Kido w 1989 r. Od początku jej istnienia główną działalnością była współpraca z niemiecką firmą Schulze&Hermsen GmbH – producenta biostymulatorów wzrostu Bio-algeen.

Stąd też, słupskie przedsiębiorstwo prowadzi import i dystrybucję na rynku polskim biologicznych preparatów służących do rolniczej i ogrodniczej produkcji roślinnej oraz środków niezbędnych dla ochrony środowiska.

Wszystkie te preparaty, produkowane przez niemieckiego partnera, pochodzą z linii Bio-algeen i już na stałe zadomowiły się na rodzimym rynku. Trudno nie wspomnieć tu o uzyskaniu przez Bio-algeen certyfikatów jakości, które potwierdzają klasę preparatów.