bio-algeen Granulat


stadion

bio-algeen Granulat to środek wspomagający uprawę roślin, koncentrat organiczny poliuronidowych struktur związków węgla w formie granulatu. Poliuronidy są w końcowym efekcie nośnikami urodzajności warstwy ornej.

 

Stosuj bio-algeen Granulat do podłoża dla roślin przez cały rok!

bio-algeen Granulat można stosować jako dodatek do podłoża dla roślin przez cały rok, zwiększa on żyzność wszystkich gleb przez zagospodarowanie i magazynowanie składników odżywczych rośliny i regulację gospodarki wodnej.

bio-algeen Granulat udostępnia mieszance ziemnej i warstwie podornej pod wszystkie gatunki roślin aktywację buforowania i przyspieszania rozwoju mikroflory glebowej.

bio-algeen Granulat regeneruje zmęczone podłoże do roślin (także zielonych), wiąże drobne części podłoża i kompleksu glinno-humusowego, powstrzymuje zamulenie i erozje, spulchnia podłoże i wiąże piaszczyste podłoża.

bio-algeen Granulat zwiększa wilgotność podłoża do 350 razy, jego wejściowa gęstość właściwa reguluje osmozę. Unika w ten sposób dużego przedawkowania składników pokarmowych.

bio-algeen Granulat – wzmocnij podłoże roślin!

Nasz preparat do podłoża do roślin jest stosowany przy zakładaniu plantacji, rekultywacji, prac na nieurodzajnych glebach, umocnieniach skarp, zboczy i zagłębień, likwidacji miejsc nieporośniętych trawą, urządzaniu oraz renowacji placów sportowych i golfowych, zazielenianiu wysypisk śmieci itd.

bio-algeen Granulat można stosować przez cały rok, zwiększa żyzność gleby każdego rodzaju przez zagospodarowanie i magazynowanie składników odżywczych rośliny oraz regulację gospodarki wodnej.

Przykłady zastosowań

  • zakładanie nowych obszarów roślinnych

i trawników,

  • przy zmęczeniu glebach i zwalczaniu erozji,
  • przy odnawianiu trawników, w celu

pogłębienia strefy korzennej,

  • do natychmiastowego zakorzenienia trawników z rolki lub wyciętych płatów darniowych,
  • w miejscach zazębiania się warstw ornych i podglebia na zboczach i stokach,
  • przy ziemiach przeznaczonych do sadzenia roślin i do wypełniania przy sadzeniu z wykorzystaniem dołków do sadzenia.