bio-algeen Koncentrat w płynie


hydrosiewchorwacjadwabio-algeen Koncentrat w płynie jest zawiesiną bio-algeen Granulat i stosowany jest zawsze wtedy, gdy natychmiast trzeba użyć właściwości granulatu. Trudno dostępne lub nowo ułożone skarpy spryskuje się mieszanką preparatu bio-algeen Koncentrat w płynie oraz wody, nawozów i nasion trawy. Dzięki temu preparatowi, poprzez utworzenie gruzełkowych nierozpuszczalnych w wodzie struktur chroni się takie skarpy przed erozją. Również intensywne opady deszczu nie są w stanie zniszczyć takich skarp.Działanie buforowe w glebie takiego preparatu powoduje, że wschodząca trawa natychmiast puszcza korzenie. Na terenach kopalni preparat bio-algeen Koncentrat w płynie w połączeniu z bio-algeen Koncentrat w płynie buforuje niskie wartości pH do 2,3 (węgiel brunatny) oraz wysokie wartości pH do 12 (popiół węgla brunatnego) do korzeni roślin i umożliwia w obu przypadkach gęstą zieleń, pokrywającą w całości powierzchnię.Skarpy tworzą się najczęściej z podglebia i mieszanki gleby. Z tego względu z trudem kształtuje się biologiczna warstwa gleby. Skarpy, na których zastosowano bio-algeen Koncentrat w płynie wykazują bardzo wysoką aktywność biologiczną, co można jeszcze po latach stwierdzić, oceniając głębokość korzeni, gęstość wyrośniętej trawy, jak również jej koloryt.Jak wykazały ponad 10 letnie obserwacje, zastosowanie kwasów poliuronowych z alg morskich wspomaga naturalny, biologiczny rozwój roślin.bio-algeen Koncentrat w płynie to środek wspomagający rośliny, koncentrat organiczny poliuronidowych struktur związków węgla w płynnej formie, jest zawiesiną granulatu. Stosuje się go tam gdzie wymagane jest natychmiastowe działanie.bio-algeen Koncentrat w płynie można stosować przez cały rok, udostępnia glebie i warstwie podglebia mikroskładniki organiczne, które buforują szkodliwe dla rozwoju systemu korzeniowego związki chemiczne metali ciężkich. Efektem takiego buforowania jest silny rozwój mikroflory glebowej, która z kolei rozkłada resztki organiczne.bio-algeen Koncentrat w płynie można użyć do hydraulicznego, zielonego oprysku, do zazieleniania przy braku warstwy ornej, do zabezpieczania przed tworzeniem pyłów, kurzu przy budowie autostrad i dróg jak również przez zabezpieczanie przed erozją wietrzną, wodną przy kopalniach hałdach wydmach.