bio-algeen Koncentrat w płynie


hydrosiewchorwacjadwabio-algeen Koncentrat w płynie jest zawiesiną bio-algeen Granulat i stosowany jest zawsze wtedy, gdy natychmiast trzeba użyć właściwości granulatu. Trudno dostępne lub nowo ułożone skarpy spryskuje się mieszanką preparatu bio-algeen Koncentrat w płynie oraz wody, nawozów i nasion trawy. Dzięki temu preparatowi, poprzez utworzenie gruzełkowych nierozpuszczalnych w wodzie struktur chroni się takie skarpy przed erozją. Również intensywne opady deszczu nie są w stanie zniszczyć takich skarp. Działanie buforowe w glebie takiego preparatu powoduje, że wschodząca trawa natychmiast puszcza korzenie. Na terenach kopalni preparat bio-algeen Koncentrat w płynie w połączeniu z bio-algeen Koncentrat w płynie buforuje niskie wartości pH do 2,3 (węgiel brunatny) oraz wysokie wartości pH do 12 (popiół węgla brunatnego) do korzeni roślin i umożliwia w obu przypadkach gęstą zieleń, pokrywającą w całości powierzchnię. Skarpy tworzą się najczęściej z podglebia i mieszanki gleby. Z tego względu z trudem kształtuje się biologiczna warstwa gleby. Skarpy, na których zastosowano bio-algeen Koncentrat w płynie wykazują bardzo wysoką aktywność biologiczną, co można jeszcze po latach stwierdzić, oceniając głębokość korzeni, gęstość wyrośniętej trawy, jak również jej koloryt. Jak wykazały ponad 10 letnie obserwacje, zastosowanie kwasów poliuronowych z alg morskich wspomaga naturalny, biologiczny rozwój roślin. bio-algeen Koncentrat w płynie to środek wspomagający rośliny, koncentrat organiczny poliuronidowych struktur związków węgla w płynnej formie, jest zawiesiną granulatu. Stosuje się go tam gdzie wymagane jest natychmiastowe działanie. bio-algeen Koncentrat w płynie można stosować przez cały rok, udostępnia glebie i warstwie podglebia mikroskładniki organiczne, które buforują szkodliwe dla rozwoju systemu korzeniowego związki chemiczne metali ciężkich. Efektem takiego buforowania jest silny rozwój mikroflory glebowej, która z kolei rozkłada resztki organiczne. bio-algeen Koncentrat w płynie można użyć do hydraulicznego, zielonego oprysku, do zazieleniania przy braku warstwy ornej, do zabezpieczania przed tworzeniem pyłów, kurzu przy budowie autostrad i dróg jak również przez zabezpieczanie przed erozją wietrzną, wodną przy kopalniach hałdach wydmach.