biofermat


biofermat to rozwój, pomaga Twojej biogazownii osiągnąć większy zysk. Z pomocą biofermatu mocno zwiększa się aktywność mikrobiologii. Biologiczne procesy w reaktorze przebiegają lepiej i szybciej.W każdy reaktorze wytwarzającym biogaz zwiększenie siarkowodoworu (H2S) jest czynnikiem generującym wysokie koszty. Z pomocą biofermatu możliwe jest obniżenie poziomu tego gazu do zera. Również poziom amoniaku może zostać obniżony do zera ppm. Przeprowadzone liczne badania wskazują na to wyraźnie. Stosowanie biofermatu powoduje :
 1. Poprawę produktywności (zwiększenie wydajności)
 2. Aktywację mikrobiologii
 3. Poprawę jednorodności wsadu fermentacyjnego
 4. Rozproszenie warstw wsadu, likwidacja pienienia
 5. Znaczną redukcję siarkowodoru
 6. Usunięcie amoniaku z gazu
 7. Poprawę emisji spalin w silnikach gazowych
 8. Zmniejszenie częstotliwości wymian oleju
 9. Znacznie obniża zapotrzebowanie powietrza
 10. Poprawia dostępność dla roślin siarki i azotu w substracie
 11. Obniża pobór prądu przez mieszadła
 Użytkownicy konsekwentnie podkreślają, że składniki wspomagające glebę zawarte w preparacie nie ulegają degradacji w fermentorze, lecz są dalej aktywne. Oczywiście mają pozytywny wpływ na glebę i biologię roślin. Jest to szczególnie istotne w przypadku niedoboru substancji organicznych w glebie, gdzie musi być zrównoważony bilans węgla. Powoduje to znaczny przyrost systemu korzeniowego rośliny. Azot i siarka nie są wiązane do gazów (NH3 lub H2S) lecz pozostają dostępne w substracie pofermentacyjnym i stanowią część składników odżywczych gleby i roślin. Wzrost kosztów surowców odnawialnych, jak również kosztów oczyszczania gazu osiągną poziom, w którym należy z większą uwagą kalkulować i minimalizować ryzyko zwiększania kosztów produkcji.biofermat może pomóc obniżyć koszty surowców.Aktywna i bardziej stabilna „biologia” zapewnia optymalne wykorzystanie użytych składników.Optymalizacja procesu fermentacji Specjalne pożywki (substancje odżywcze) zawarte w biofermacie intensyfikują rozkład substancji organicznej, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia nakładów produkcji lub zwiększenia jej wydajności.wykres2 Podstawowe zaszczepianie200 g biofermat/m3 zawartości fermentoraZapotrzebowanie codzienneoczyszczanie gazu 200 – 300 g biofermat/m3 substratu roślinnegowzrost wydajności 400 – 500 g biofermat/m3 substratu roślinnego

Współpracujemy z renomowaną firmą Uidl w zakresie doradztwa technologicznego przy realizowaniu nowych inwestycji, jak również przy korygowaniu funkcjonowania już istniejących.