Produkcja biogazu


biofermat to rozwój, pomaga Twojej biogazowni osiągnąć większy zysk. Z pomocą biofermatu mocno zwiększa się aktywność mikrobiologii. Biologiczne procesy w reaktorze przebiegają lepiej i szybciej.W każdy reaktorze wytwarzającym biogaz zwiększenie H2S jest czynnikiem generującym wysokie koszty. Z pomocą biofermatu możliwe jest obniżenie poziomu tego gazu do zera. Również poziom amoniaku może zostać obniżony do zera ppm. Przeprowadzone liczne badania wskazują na to wyraźnie.