Wspomaganie oczyszczania ścieków


Preparat bio-algeen K 20 to wysoko skoncentrowany wyciąg z islandzkich alg. Jego aktywne biochemiczne składniki to związki takie jak polisacharydy, witaminy, kwas uronowy, oraz mikro i ultra mikroelementowe związki.

bio-algeen K 20 stosowany jest do rozruchu i wspierania pracy oczyszczalni ścieków, wyposażonych w beztlenowy i tlenowy stopień. Zapewnia i utrzymuje biologiczną równowagę w tlenowych i beztlenowych procesach oczyszczania.


bio-algeen WKL to specjalny produkt do oczyszczania wód w obiegach zamkniętych i pozostałości, które one wytwarzają. W przemyśle ziemniaczanym i cukrowniczym zamknięte obiegi wodne służą do mycia (czyszczenia) i transportu buraków cukrowych, ziemniaków, a dodanie  bio-algeen WKL do oczyszczania zapewnia szybsze i bardziej efektywne wymywanie resztek gleby i organicznych zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę.