bio-algeen WKL


k20bio-algeen WKL to specjalny produkt do oczyszczania wód w obiegach zamkniętych i pozostałości, które one wytwarzają. W przemyśle ziemniaczanym i cukrowniczym zamknięte obiegi wodne służą do mycia (czyszczenia) i transportu buraków cukrowych, ziemniaków, a dodanie bio-algeen WKL do oczyszczania zapewnia szybsze i bardziej efektywne wymywanie resztek gleby i organicznych zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę.Ten koncentrat obniża zagniwalność wód płuczkowo-myjących. Zmniejsza zużycie mechaniczne w rurociągach obiegu wodnego. Powoduje też uboczny efekt, jednak bardzo pożądany, w postaci redukcji używania wapna i olei do zbijania piany aż do 50 procent.

bio-algeen WKL buforuje metale ciężkie zawarte w pozostałościach osadu blokując możliwość wymiany jonówbio-algeen WKL może być dodany do wszystkich form organicznie zanieczyszczonego mycia i wody ściekowej.bio-algeen WKL jest specjalnym preparatem oczyszczania szlamu, wód organicznie zanieczyszczonych i wody zalewowej.Szybkie usuwanie cząsteczek z wody zbiornikowej i do mycia używanej w przemyśle cukrowniczym i ziemniaczanym, zapobieganie nieprzyjemnej woni kwaśnego, organicznie bardzo zanieczyszczonego szlamu z wykopalisk oraz przemysłu cukrowniczego i ziemniaczanego oraz nowa struktura szlamu i szybkie samoistne zazielenianie składowisk przemawiają za stosowaniem bio-algeen WKL.Metale ciężkie zawarte w szlamie są w dużej części nieaktywne ze względu na wysoki stopień wymiany jonów preparatu, w związku z czym rośliny rosnące na szlamie i glebie, na której użyto preparatu wchłaniają wprawdzie metale ciężkie, ale zwierzęta roślinożerne nie odkładają ich w swoim organizmie i wydalają je.bio-algeen WKL stosowany na dużą skalę w przemyśle cukrowniczym i ziemniaczanym, w celu utrzymania czystej i bezwonnej wody używanej przy burakach i ziemniakach i tym samym w celu szybszego rekultywowania miejsc składowania.Dodatkowym pozytywnym efektem stosowania preparatu bio-algeen WKL jest oszczędność wapna i tłuszczu spieniającego do 50 procent, przy pracach o wysokim współczynniku pH w przypadku wody myjącej.Ponadto stosuje się bio-algeen WKL do biologicznego oczyszczania organicznie bardzo zanieczyszczonych ścieków. Preparat usuwa nadmiar jonów metali w ściekach, co umożliwia swobodny biologicznie proces oczyszczania.