Zakładanie i rekultywacja terenów zielonych


bio-algeen Koncentrat w płynie

bio-algeen Koncentrat w płynie to środek wspomagający uprawę roślin, organiczny koncentrat poliuronidowych struktur związków węgla w formie granulatu. Poliuronidy są w końcowym efekcie nośnikami urodzajności warstwy ornej.

 bio-algeen Koncentrat w płynie można stosować przez cały rok. Zwiększa żyzność wszystkich gleb przez magazynowanie składników odżywczych dla roślin oraz reguluje gospodarkę wodną.

 bio-algeen Koncentrat w płynie jest aktywatorem mikroflory glebowej. Posiada również dużą zdolność do buforowania składników pokarmowych w glebie.

bio-algeen Koncentrat w płynie wiąże drobne części podłoża w kompleks glinnno-humusowy, regeneruje zmęczone podłoże, powstrzymuje zamulenie i erozje. Spulchnia zwięzłe podłoża oraz wiąże piaszczyste.

 bio-algeen Koncentrat w płynie zwiększa wilgotność podłoża do 350 razy. Zwiększona zawartość wody przyspiesza proces osmozy. Unika w ten sposób dużego przedawkowania składników pokarmowych.

bio-algeen Koncentrat w płynie służy do hydraulicznego, zielonego oprysku, do zazieleniania przy braku warstwy ornej, do zabezpieczania przed tworzeniem pyłów, kurzu przy budowie autostrad i dróg. Zabezpiecza przed erozją wietrzną, wodną przy kopalniach, hałdach i wydmach.

bio-algeen Koncentrat w płynie to środek wspomagający rośliny produkujący kombinację montmorylinitowo – koloidalną. Po zmieszaniu z wodą tworzy nierozpuszczalny w wodzie kompleks glinno – humusowy

bio-algeen THK koncentrat

bio-algeen THK koncentrat jako zawiesina posiada właściwości tixotropowe, tzn. w procesie mieszania jest płynny, a w kontakcie z podłożem galaretowaty

bio-algeen THK koncentrat można stosować przez cały rok. Tworzy natychmiast żelową warstwę ochronną, przeciwdziała erozji gleby. W czasie mocnych opadów deszczu nie ulega rozpuszczeniu, pozostając i zachowując swoje właściwości.

bio-algeen THK-koncentrat tworzy idealne podłoże do siewu, które ułatwia kiełkowanie. Toteż jest idealny do wykonania zielonego oprysku na obszarze bez warstwy ornej. Jest buforem dla związków toksycznych w glebie i zatrzymuje przyswajalne związki.

bio-algeen THK koncentrat ma również zastosowanie jako dodatek do substratów torfowych przy nowych inwestycjach : boiska sportowe, piaszczyste i lawowe powierzchnie. Czysty piasek w połączeniu z bio-algeen THK- koncentrat tworzy podłoże dla wszystkich roślin.

bio-algeen THK koncentrat to środek wspomagający rośliny wyprodukowany z alg. Unikalny skład algi pozwala na aktywację mikroflory glebowej i stanowi doskonałe środowiskodla systemu korzeniowego roślin.

bio-algeen S90 plus 2

bio-algeen S90 plus 2 tworzy, poprzez kąpiel zanurzeniową korzeni, półprzepuszczalne membrany, wytwarzające przejście między korzeniem, a otaczającymi go substratami. Wywierane ciśnienie osmotyczne powoduje, że rośliny natychmiastowo mogą przyjmować wodę i substancje odżywcze. 

 bio-algeen S90 plus 2 prowadzi do ukształtowania dodatkowego systemu włośnikowego i wspomaga sadzonki w budowie silnego korzenia. Zwalcza i zapobiega wstrząsom (stresom) roślin, chroni rośliny przed ubytkami i daje  siłę wzrostową (żywotność) niszczejącym roślinom i drzewom.

bio-algeen S90 plus 2 tworzy idealne podłoże do siewu, które wzmaga kiełkowanie. Toteż jest idealny do wykonania zielonego oprysku na obszarze bez warstwy ornej. Jest buforem dla związków toksycznych w glebie i zatrzymuje przyswajalne pożywki.

bio-algeen S90 plus 2 jest naturalnym, biologicznym środkiem, produkowanym z brunatnych i czerwonych alg atlantyckich. Zawiera 90 grup związków chemicznych, m.in. aminokwasy, witaminy, enzymy, cukry, lipidy, kwas alginowy oraz inne niezbędne, aktywne składniki mikroelementowe i ultramikroelementowe.