bio-algeen K 20


sewagePreparat bio-algeen K 20 to wysoko skoncentrowany wyciąg z islandzkich alg. Jego aktywne biochemiczne składniki to związki takie jak polisacharydy, witaminy, kwas uronowy, oraz mikro i ultra mikroelementowe związki.

bio-algeen K 20 stosowany jest do rozruchu i wspierania pracy oczyszczalni ścieków, wyposażonych w beztlenowy i tlenowy stopień.

Zapewnia i utrzymuje biologiczną równowagę w tlenowych i beztlenowych procesach oczyszczania. Wyrównuje wahania w składzie ścieków oraz umożliwia równomierny i szybki biologiczny rozkład warstwy zanieczyszczeń w wodzie.


Preparat zapobiega także powstawaniu oraz ograniczaniu siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3) co poprawia powietrze (zapach) i bezpieczeństwo w otoczeniu. Natomiast dzięki potencjałowi elektrycznemu tworzących się kłaczków, następuje proces usuwania ze ścieków rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.

Preparat posiada również właściwości pożywki dla bakterii, które znacznie się namnażają i właśnie dlatego nadmiernie eksploatowane oczyszczalnie ścieków zwiększają swoją moc oczyszczania.

 

SKŁAD:
sucha masa10,2%
masa organiczna5%
składniki organiczne w suchej masie:
aminokwasy
witaminy
enzymy
mono i polisacharydy
lipidy
62,5%
MIKROELEMENTY:
bor (B)
2-20 mg/kg
żelazo (Fe)
100-150 mg/kg
cynk (Zn)5-10 mg/kg
mangan (Mn)5-10 mg/kg
inne składniki nienormowane:
molibden, siarka

bio-algeen K 20 gromadzi tlen (O2). Dzięki temu w procesie napowietrzania ścieków tlen nie ulatnia się tak szybko, wnika łatwiej do roztworu i w ten sposób ułatwia dalsze procesy mikrobiologiczne. Prowadzi to do oszczędności energii elektrycznej, służącej do wentylowania.


Dozowanie bio-algeen K 20 do wody myjącej, używanej w myjniach pancernych dla urządzeń militarnych prowadzi – oprócz szybkiego usuwania cząsteczek – również do rozkładu tłuszczów w szlamie, tak że szlam ten mógł być po urzędowej kontroli bez obaw zastosowany na wolnym terenie.

A trzeba pamiętać, że jeżeli zostaną przekroczone ustalone wartości graniczne dotyczące zawartości węglowodoru, to należy takie warstwy ziemi składować jako odpady specjalne, ponosząc przy tym znaczne koszty.