Efekty dolistnego stosowania Bio-algeenu S90 i Biotrissolu T w uprawie serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.)

Praca dotyczy wpływu dolistnego stosowania biologicznych stymulatorów wzrostu (Bio-algeen S90 i Biotrissol T) na wzrost roślin oraz plony i jakość ziela serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.). Rośliny opryskiwano 0,5% roztworami preparatów (jednoroczne – dwukrotnie, zaś dwu- i trzyletnie – trzykrotnie), każdorazowo w ilości 400 dm3×ha-1(obiekt kontrolny – bez oprysków). Ziele zbierano w pełni kwitnienia roślin: w pierwszym roku uprawy jeden zbiór, w kolejnych po dwa zbiory.

Obydwa preparaty pozytywnie wpłynęły na wzrost roślin (wysokość, liczbę pędów oraz rozgałęzień), powodując dużą zwyżkę plonów ziela w pierwszym i drugim roku wegetacji (średnio o 60%). Efekty stosowania obydwu preparatów w trzecim roku były znacznie mniejsze (statystycznie nieistotne). Ogólnie Bio-algeen miał większy wpływ niż Biotrissol na wzrost i plonowanie roślin. Stymulatory tylko w niewielkim stopniu wpływały na jakość surowca (mierzoną udziałem łodyg oraz zawartością flawonoidów), niemniej jednak przyczyniły się do istotnego zwiększenia teoretycznego plonu flawonoidów z jednostki powierzchni.

 

PDF-iconPlik PDF – czytaj więcej