Uprawy polowe


bio-algeen S90 plus 2 można bezpiecznie stosować ze wszystkimi dostępnymi na rynku ŚOR. Warunkiem jest, aby po napełnieniu opryskiwacza wodą najpierw dodać bio-algeen S90 plus 2, a następnie dodawać pozostałe środki.

  Faza stosowania Dolistnie
Dawka
Zboża w stadium 10 – 13 (1 – 3 liści)
ok. 14 dni później razem z naw. azotowym
lub 5 – 7 dni po nawozie granulowanym
2 l/ha
2 l/ha
Jęczmień browarny w stadium 10 – 13 (1 – 3 liści)
w stadium 50 – 55 (koniec kłoszenia)
2 l/ha
2 l/ha
Buraki cukrowe w stadium 4 (2 liście)
ok. 14 dni później
2 l/ha
2 l/ha
Kukurydza, wszystkie odmiany w stadium 2-3 (1-2 liście)
ok. 14 dni później
1,5 l/ha
1,5 l/ha
Rzepak do stadium 6 liścia
ok. 14 dni później razem z naw. azotowym
lub 5 – 7 dni po nawozie granulowanym
1,5 l/ha
1,5 l/ha