bio-algeen THK koncentrat


thk_01bio-algeen THK koncentrat stosuje się w kompleksach gliniasto-humusowych. Sterylne piaski stają się, dzięki bio-algeen THK koncentrat żyznymi substratami roślinnymi, przez co znacznie poprawia się zatrzymywanie wody oraz proces buforowania. Dzięki dodaniu bio-algeen THK koncentrat wzrasta naturalna predyspozycja do zatrzymywania wody.

 

Przy wystarczającym najonizowanu wapniem i odpowiedniej ilości bio-algeen THK koncentrat można znacznie zredukować wartość Kf (wodoprzepuszczalność gleby).

Ze względu, iż dla warstwy pokrywającej wysypiska śmieci wymagane są wartości kf co najmniej 10~9 m/sek, aby zmniejszyć ilość przeciekającej wody z odpadów można polepszyć taką warstwę ziemi, używając już niewielkich ilości bio-algeen THK koncentrat, nawet tak, że można użyć piaszczystego materiału jako warstwy środkowej.

Na skarpach, narażonych na działanie wiatru, stosuje się bio-algeen THK koncentrat w połączeniu z bio-algeen Koncentrat w płynie, aby zapewnić nasionom trawy idealne kiełkowanie.


Urządzając place do gry w golfa na terenach piaszczystych i trawnikach wymagających ekstensywnej pielęgnacji stosuje się bio-algeen THK koncentrat, aby mogły one bez nawadniania lepiej wytrzymać dłuższe okresy suszy.