biofermat


biofermat to rozwój, pomaga Twojej biogazownii osiągnąć większy zysk. Z pomocą biofermatu mocno zwiększa się aktywność mikrobiologii. Biologiczne procesy w reaktorze przebiegają lepiej i szybciej.

W każdy reaktorze wytwarzającym biogaz zwiększenie H2S jest czynnikiem generującym wysokie koszty. Z pomocą biofermatu możliwe jest obniżenie poziomu tego gazu do zera. Również poziom amoniaku może zostać obniżony do zera ppm. Przeprowadzone liczne badania wskazują na to wyraźnie.

 

biofermat siarkowodórbiofermat amoniak

Stosowanie biofermatu powoduje :

 1. Poprawę produktywności (zwiększenie wydajności)
 2. Aktywację mikrobiologii
 3. Poprawę jednorodności wsadu fermentacyjnego
 4. Rozproszenie warstw wsadu, likwidacja pienienia
 5. Znaczną redukcję siarkowodoru
 6. Usunięcie amoniaku z gazu
 7. Poprawę emisji spalin w silnikach gazowych
 8. Zmniejszenie częstotliwości wymian oleju
 9. Znacznie obniża zapotrzebowanie powietrza
 10. Poprawia dostępność dla roślin siarki i azotu w substracie
 11. Obniża pobór prądu przez mieszadła

 

Użytkownicy konsekwentnie podkreślają, że składniki wspomagające glebę zawarte w preparacie nie ulegają degradacji w fermentorze, lecz są dalej aktywne. Oczywiście mają pozytywny wpływ na glebę i biologię roślin. Jest to szczególnie istotne w przypadku niedoboru substancji organicznych w glebie, gdzie musi być zrównoważony bilans węgla. Powoduje to znaczny przyrost systemu korzeniowego rośliny. Azot i siarka nie są wiązane do gazów (NH3 lub H2S) lecz pozostają dostępne w substracie pofermentacyjnym i stanowią część składników odżywczych gleby i roślin.

 

Wzrost kosztów surowców odnawialnych, jak również kosztów oczyszczania gazu osiągną poziom, w którym należy z większą uwagą kalkulować i minimalizować ryzyko zwiększania kosztów produkcji.

biofermat może pomóc obniżyć koszty surowców.

Aktywna i bardziej stabilna „biologia” zapewnia optymalne wykorzystanie użytych składników.

Optymalizacja procesu fermentacji

 

Specjalne pożywki (substancje odżywcze) zawarte w biofermacie intensyfikują rozkład substancji organicznej, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia nakładów produkcji lub zwiększenia jej wydajności.

wykres2 Podstawowe zaszczepianie

200 g biofermat/m3 zawartości fermentora

Zapotrzebowanie codzienne

oczyszczanie gazu 200 – 300 g biofermat/m3 substratu roślinnego

wzrost wydajności 400 – 500 g biofermat/m3 substratu roślinnego

Współpracujemy z renomowaną firmą Uidl w zakresie doradztwa technologicznego przy realizowaniu nowych inwestycji, jak również przy korygowaniu funkcjonowania już istniejących.