bio-algeen Granulat


stadionTo środek wspomagający rośliny i zwiększający żyzność gleby, koncentrat organiczny poliuronidowych struktur związków węgla w formie granulatu.

Poliuronidy są w końcowym efekcie nośnikami urodzajności warstwy ornej. To one decydują jak bardzo żyzna jest gleba.

Preparat jest stosowany przy zakładaniu plantacji, rekultywacji, prac na nieurodzajnych glebach, umocnieniach skarp, zboczy i zagłębień, likwidacji miejsc nieporośniętych trawą, urządzaniu oraz renowacji placów sportowych i golfowych, zazielenianiu wysypisk śmieci itd.

bio-algeen Granulat można stosować przez cały rok, zwiększa żyzność gleby każdego rodzaju przez zagospodarowanie i magazynowanie składników odżywczych rośliny oraz regulację gospodarki wodnej.


bio-algeen Granulat udostępnia, mieszance ziemnej i warstwie podornej pod wszystkie gatunki roślin, aktywację buforowania i przyspieszania mikroflory glebowej.

Regeneruje zmęczone podłoże, zwiększa żyzność gleby, wiąże drobne części podłoża i kompleksu glinnno-humusowego, powstrzymuje zamulenie i erozje, spulchnia podłoże i wiąże piaszczyste podłoża.

bio-algeen Granulat zwiększa wilgotność podłoża do 350 razy, jego wejściowa gęstość właściwa hamuje przyswajalność roślin. Unika w ten sposób dużego przedawkowania.